Przemysław Gorgoń – Wywiad

Przemysław SMILE Gorgoń przed dzisiejszym pojedynkiem z Łukaszem Staniochem (3-0–0)