Uwaga, ważny komunikat dla wszystkich przedstawicieli mediów! Trwa właśnie proces akredytacyjny na galę Boxing Production RCP 3

Wniosek o akredytację należy przesłać mailem na adres:
rcpgale@gmail.com do dnia 18 lutego 2019

Potrzebne dane: imię i nazwisko, pełna nazwa reprezentowanego medium, numer telefonu, typ medium (prasa, radio, portal internetowy, blog, agencja fotograficzna, inne medium). W przypadku desygnowania większej ilości dziennikarzy na wydarzenie, prosimy również o ich wymienienie we wniosku akredytacyjnym.


W temacie maila należy wpisać: AKREDYTACJA NA GALĘ BOXING PRODUCTION RCP 3


Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 20 lutego 2019Ważna akredytacja uprawnia do wejścia na galę Boxing Production RCP 3 oraz przeprowadzania wywiadów. Zdjęcia z walk zostaną Państwu udostępnione w trakcie lub tuż po zakończeniu imprezy
➡Akredytacja nie upoważnia do wejścia w strefę „RINGSIDE” oraz do szatni zawodników
➡ Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania akredytacji wybranym przedstawicielom mediów.